نه به فراخوان رسانه های معاند برای اعتصاب

با وجود فراخوان رسانه‌های بیگانه

با وجود فراخوان رسانه‌های بیگانه و عوامل داخلی مبنی بر تعطیلی واحد‌های تجاری، بسیاری از واحد‌های تجاری و فروشگاه‌ها در استان باز و فعالیت شان را از نخستین ساعات بامداد امروز آغاز کردند.شکست پروژه اعتصاب با "نه" کسبه و بازاریان به فراخوان ضد انقلاب

شکست پروژه اعتصاب با "نه" کسبه و بازاریان به فراخوان ضد انقلاب

غمخوارانِ تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی، فراخوان
منبع خبر : iribnews.ir