۲۵ مورد از تفویض اختیارات ابلاغی وزارت اقتصاد به استان‌ها اجرایی شده است

۲۵ مورد از تفویض اختیارات ابلاغی وزارت اقتصاد به استان‌ها اجرایی شده است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصادی و دارایی گفت: فروردین ماه امسال ۳۵ مورد از تفویض اختیارات استانی ابلاغ شده که تاکنون ۲۵ مورد آن اجرایی شده است
منبع خبر : iribnews.ir