با کودک منزوی چه کنیم؟

با کودک منزوی چه کنیم؟
کودک منزوی کودکی است که نمی‌تواند با اطرافیان خود به خوبی ارتباط برقرار کند و به همین دلیل از آن‌ها فاصله می‌گیرد.
منبع خبر : iribnews.ir