در قانون حق بیمه مشکلی نداریم

در قانون حق بیمه مشکلی نداریم
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: نظر ما این است که قانون حق بیمه‌های ما کامل است، ولی اگر مردم شریف و بیمه گزاران با تاخیر مواجه می‌شوند دفاع می‌کنیم و مکاتبه می‌کنیم با بیمه گر که چرا پاسخ مردم را نمی‌دهند.
منبع خبر : iribnews.ir