ضرر و زیان اغتشاشگران به کسب و کارها

ضرر و زیان اغتشاشگران به کسب و کارها
اغتشاشگران با ایجاد ناامنی و آشوب در سطح شهر علاوه بر از بین بردن آرامش جامعه موجب وارد کردن ضرر و زیان به کسب و کار اصناف شدند.
منبع خبر : iribnews.ir