حسن نیت و اراده لازم ایران برای رسیدن به توافق در وین

حسن نیت و اراده لازم ایران برای رسیدن به توافق در وین
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی جوزپ بورل بر حسن نیت و اراده لازم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق در وین تأکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir