ثبت ملی تمام ابزار و موسیقی های مذهبی نواحی ایران

ثبت ملی تمام ابزار و موسیقی های مذهبی نواحی ایران
پژوهشگر حوزه موسیقی گفت در بعد موسیقی نواحی ایران، تمام ابزار موسیقی ایرانی و حتی نوا‌ها، نغمه‌ها و موسیقی مذهبی به ثبت رسیده است.
منبع خبر : iribnews.ir