رشد نقدینگی سیاست مهم بانک مرکزی

دکتر علی صالح‌آبادی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: از اولویت‌های جدی و کاری بانک مرکزی در راستای کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی است و این مهم جزء سیاست‌های مهم بانک مرکزی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ، دکتر علی صالح‌آبادی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: از اولویت‌های جدی و کاری بانک مرکزی در راستای کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی است و این مهم جزء سیاست‌های مهم بانک مرکزی به شمار می‌رود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این راستا رشد ترازنامه بانک‌ها در محدوده‌ای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده کنترل می‌شود و بحمدالله بانک‌ها در این زمینه حرکت می‌کنند تا رشد نقدینگی در مسیری که بانک مرکزی مشخص کرده، انجام شود.

دکتر صالح‌آبادی یکی از راهکار‌های کنترل رشد نقدینگی در این شرایط را تأمین مالی غیرتورمی تولید خواند و گفت: در این راستا باید از ابزار‌های جایگزین برای تامین مالی تولید استفاده کنیم و یکی از این ابزار‌ها انتشار اوراق گام است که حجم انتشار این اوراق بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است و بزودی از این میزان عبور می‌کند. در تلاشیم این اوراق در زنجیره تامین جابجا شود، در این صورت این اوراق کمتر به بازار سرمایه ارائه می‌شود و تامین مالی غیرتورمی محقق می‌شود.کنترل رشد نقدینگی از سیاست های مهم بانک مرکزی است - ایسنا

کنترل رشد نقدینگی از سیاست های مهم بانک مرکزی است - ایسنا

صالحآبادی: کنترل رشد نقدینگی از سیاستهای مهم بانک مرکزی است

صالحآبادی: کنترل رشد نقدینگی از سیاستهای مهم بانک مرکزی است
کنترل رشد نقدینگی از سیاست های مهم بانک مرکزی است - ایسنا

ابزارهای سیاست پولی در ایران - بانک مرکزی

ابزارهای سیاست پولی در ایران - بانک مرکزی
www.isna.ir › news › کنترل-رشد-نقدینگی-از-سیاس...

ایسنا: کنترل رشد نقدینگی از سیاست های مهم بانک مرکزی است

ایسنا: کنترل رشد نقدینگی از سیاست های مهم بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «کنترل رشد نقدینگی از سیاست های مهم بانک مرکزی است» گفت: کنترل رشد ترازنامه بانکها دنبال میشود.

[PDF] های هدایت مدیریت رشد نقدینگی و سیاست های مولد اقتصادی سمت ...

[PDF] های هدایت مدیریت رشد نقدینگی و سیاست های مولد اقتصادی سمت ...
صالحآبادی: کنترل رشد نقدینگی از سیاستهای مهم بانک مرکزی است

[PDF] کنترل تورم با مدیریت نقدینگی - تازه های اقتصاد

[PDF] کنترل تورم با مدیریت نقدینگی - تازه های اقتصاد
nournews.ir › News › صالحآبادی-کنترل-رشد-نقدینگی-از-سیاستهای-مهم-...

جزئیات ۹ اقدام مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم - ایمنا

جزئیات ۹ اقدام مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم - ایمنا
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از اولویتهای جدی و کاری بانک مرکزی در راستای کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی کند و این جزء سیاستهای مهم بانک مرکزی ...

رئیس بانک مرکزی: رشد نقدینگی در راستای کنترل تورم از اولویتهای ...

رئیس بانک مرکزی: رشد نقدینگی در راستای کنترل تورم از اولویتهای ...
ابزارهای سیاست پولی در ایران - بانک مرکزی

سیاست اخیر بانک مرکزی؛ انتشار اوراق در جهت کاهش پایه پولی

سیاست اخیر بانک مرکزی؛ انتشار اوراق در جهت کاهش پایه پولی
رشد
منبع خبر : iribnews.ir