«قرار سه شنبه‌ها» با محوریت کتاب و نشست نویسندگان در قم برگزار می شود

«قرار سه شنبه‌ها» با محوریت کتاب و نشست نویسندگان در قم برگزار می شود
فصل سوم ویژه برنامه «قرار سه شنبه‌ها» با محوریت کتاب و نشست نویسندگان از ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۱ از انتشارات شهیدکاظمی در مجتمع بزرگ ناشران برگزار می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir