جذاب شدن بازار سرمایه با تصویب زیرساخت‌های مقرراتی

جذاب شدن بازار سرمایه با تصویب زیرساخت‌های مقرراتی

کارشناس بازار سرمایه گفت: برای جذاب شدن بازار سرمایه باید زیرساخت‌های مقرراتی را در قالب قوانین کلان در دولت تصویب کرد و به مرحله اجرا درآورد.

محمدرضا اسدالهی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صدا و سیما افزود: مهم‌ترین زیرساختها، قوانین ناظر بر فضای کسب و کار اعم از شرکت‌های بورسی و غیر بورسی است.

وی در باره موارد پیشنهادی بودجه سال آتی برای حمایت از بازار سرمایه گفت: از جمله این موارد؛ تسهیل در خصوص قوانین و مقررات صندوق‌های سرمایه گذاری است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی با هدف جذاب کردن صندوق‌ها برای سرمایه گذاران، تأمین مالی به خصوص برای بنگاه‌های تولیدی و کاهش مالیات فروش سهام، از جمله این تسهیلات است.

اسدالهی در ادامه افزود: اگر به دنبال توسعه و زیرساخت‌های تأمین مالی هستیم باید به بازار سرمایه با دید بلند مدت و کیفی تری نگاه کرد.

این کارشناس بازار سرمایه در زمینه جذاب شدن بازار سرمایه گفت: از طریق قوانین و مقررات بالا دستی، می‌توان مقررات دست و پاگیر را از بین برده و شفافیت را برای این شرکت‌ها افزایش داد تا این شرکت‌ها با برنامه ریزی، سودآوری بیشتر‌ی پیدا کنند.

وی قیمت گذاری‌های دستوری را معضل بزرگی برای بازار سرمایه معرفی کرد و گفت: در بازار سرمایه، خرید و فروش سهام منطبق بر عرضه و تقاضاست، لذا باید قیمت گذاری دستوری از بین برود و ساز و کار‌های دیگری جایگزین آن شود.

اسدالهی در انتها افزود: از سایر مقررات می‌توان به شفافیت و مقررات مالیاتی و همچنین شفافیت سایر فعالان اقتصادی کشور اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی اشاره کرد.[PDF] نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسبوکار کشور و امکان ارتقای رتبه ا

[PDF] نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسبوکار کشور و امکان ارتقای رتبه ا

پیش بینی وزیر از بازار سرمایه/ برنامه وزارت اقتصاد برای جذابتر ...

پیش بینی وزیر از بازار سرمایه/ برنامه وزارت اقتصاد برای جذابتر ...
[PDF] نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسبوکار کشور و امکان ارتقای رتبه ا

[PDF] بررسی عملکرد بازار سرمایه در دولتهای نهم و دهم

[PDF] بررسی عملکرد بازار سرمایه در دولتهای نهم و دهم
ﻫﺎی ﻣﻘﺮرات و ﻫﻢ در اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ... ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺳﺎل ... ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آن درﯾﺎﻓﺖ.

جزئیات طرح جدید مجلس برای بورس | متن کامل طرح - همشهری آنلاین

جزئیات طرح جدید مجلس برای بورس | متن کامل طرح - همشهری آنلاین
پیش بینی وزیر از بازار سرمایه/ برنامه وزارت اقتصاد برای جذابتر ...

اخبار اقتصادی - آخرین و جدیدترین خبرهای بازارهای مالی - علیرضا محرابی

اخبار اقتصادی - آخرین و جدیدترین خبرهای بازارهای مالی - علیرضا محرابی
www.etemadonline.com › بخش-اقتصادی-22 › 45322...

۱۳ پیش نیاز جذاب شدن بورس برای سرمایه گذاران خارجی - کالاخبر

۱۳ پیش نیاز جذاب شدن بورس برای سرمایه گذاران خارجی - کالاخبر
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشریح برنامهها و اهداف این وزارتخانه برای جذاب تر کردن بازار سرمایه، چشم انداز کوتاهمدتی از این بازار ارائه کرد.

روزنامه خراسان

روزنامه خراسان
[PDF] بررسی عملکرد بازار سرمایه در دولتهای نهم و دهم

بورس بین المللی در مناطق آزاد

بورس بین المللی در مناطق آزاد
و. ﮐﺎر ﺑﻮرس ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ... اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑـﺎ ...

تاثیرات جدید سازمان بورس بر روند بازار | سهام بین، اولین ربات ...

تاثیرات جدید سازمان بورس بر روند بازار | سهام بین، اولین ربات ...
جزئیات طرح جدید مجلس برای بورس | متن کامل طرح - همشهری آنلاین
منبع خبر : iribnews.ir