رفوی فرش دستباف ایرانی در ترکیه

رفوی فرش دستباف ایرانی در ترکیه
صادر کننده فرش دستباف گفت: با جذب تعداد زیادی از رفوگران فرش به کشور ترکیه، با کمبود این افراد در صنعت فرش دستباف مواجه شده ایم.
منبع خبر : iribnews.ir