جبلی: عادی سازی با رژیم صهیونیستی جایگاهی در جهان ندارد

جبلی: عادی سازی با رژیم صهیونیستی جایگاهی در جهان ندارد
رئیس رسانه ملی کشورمان تصریح کرد؛ در مبارزه با رژیم کودک کش صهیونیستی، یقین داریم این رژیم سفاک و کودک کش از بین رفتنی است.
منبع خبر : iribnews.ir