وزیر کشور وارد مرز چذابه شد

وزیر کشور وارد مرز چذابه شد
اهواز - وزیر کشور به همراه استاندار خوزستان به منظور بررسی روند تردد زائران حسینی وارد پایانه مرزی چذابه شد.
منبع خبر : mehrnews.com