آغاز روند تهیه نقشه راهبردی صنعت

آغاز روند تهیه نقشه راهبردی صنعت
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت از آغاز روند تهیه نقشه راهبردی صنعت در حوزه تجارت و رشته فعالیت‌های صنعتی خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir