شکست دینامو با محرمی در میلان

شکست دینامو با محرمی در میلان
تیم فوتبال دیناموزاگرب کرواسی مغلوب میزبان ایتالیایی خود شد.
منبع خبر : mehrnews.com