لزوم آشنایی دانش‌آموزان با متنوع سازی فضای یادگیری

لزوم آشنایی دانش‌آموزان با متنوع سازی فضای یادگیری
وزیر آموزش و پرورش خواستار متنوع سازی فضای‌های یادگیری و آشنایی دانش آموزان با محیط‌های مختلف اجتماعی و صنفی همانند؛ نانوایی، مسجد، محافل مذهبی، صنایع موجود در محلات شد.
منبع خبر : yjc.news