حمله سایبری گسترده به پایگاه های دولتی عربستان

حمله سایبری گسترده به پایگاه های دولتی عربستان
کانال تلگرامی صابرین نیوز از حمله سایبری گسترده به برخی پایگاه های دولتی عربستان از خاک عراق خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir