تهیه کنندگان سریال‌ها در ساترا

تهیه کنندگان سریال‌ها در ساترا
نخستین جلسه و دورهمی تهیه کنندگان شبکه نمایش خانگی در ساترا شاید به دلیل توجه به محتوا‌ی سریال‌ها در فضای مجازی برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir