ساخت ریزتراشه کمک باروری در دانشگاه تهران

ساخت ریزتراشه کمک باروری در دانشگاه تهران
سامانه‌های جداسازی چندعاملی اسپرم‌های سالم انسانی به روش فعال و غیرفعال برای استفاده در درمان ناباروری در دانشکده مکانیک دانشگاه تهران طراحی و آزمایش شد.
منبع خبر : iribnews.ir