چگونه از آسیب به زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کنیم؟

چگونه از آسیب به زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کنیم؟
زبان و ادبیات فارسی گنجینه بزرگی است و بهتر است با درست‌نویسی در شبکه‌های اجتماعی اصالت و هویت خود را حفظ کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir