روایت‌های تلخ و شیرین متروپل

روایت‌های تلخ و شیرین متروپل
اهواز - حادثه ریزش ساختمان متروپل روایت‌های تلخ و شیرین فراوانی داشت که نیاز به بررسی و وقایع نگاری دقیق دارد.
منبع خبر : mehrnews.com