سیزده تیر ۱۴۰۱ بورس تعطیل نیست

سیزده تیر ۱۴۰۱ بورس تعطیل نیست
با توجه به اینکه تعطیلی بورس مبنی بر تعطیلی بانک هاست؛ لذا به علت عدم تعطیلی بانک‌ها فردا دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ بورس نیز تعطیل نمی‌باشد.
منبع خبر : iribnews.ir