تایید سند همکاری مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر

تایید سند همکاری  مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر
لایحه سند الحاقی همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر، به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
منبع خبر : iribnews.ir