بحران زغال سنگ پس از بحران گاز در لهستان

بحران زغال سنگ پس از بحران گاز در لهستان
کشور‌های اروپایی که تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرده اند، با قطع ارسال گاز از سوی روسیه با مشکل شدید تامین انرژی مواجه شده اند.
منبع خبر : iribnews.ir