اوقات شرعی دوم خرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی دوم خرداد ماه در سمنان
امروز دوشنبه، دوم خرداد ماه، بیست و یکم شوال، بیست و سوم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir