تحویل واحد‌های مسکونی اهدایی سپاه به مددجویان بهزیستی رودان هرمزگان

تحویل واحد‌های مسکونی اهدایی سپاه به مددجویان بهزیستی رودان هرمزگان
همه این واحدها به صورت ویلایی ساخته و به خانواده‌های دارای سرپرست و یا فرزندان معلول واگذار شده است.
منبع خبر : iribnews.ir