اوقات شرعی بیست و هفتم آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هفتم آبان ماه در سمنان
امروز پنج شنبه، بیست و هفتم آبان ماه، دوازدهم ربیع الثانی و هجدهم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir