اوقات شرعی بیست و چهارم آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و چهارم آبان ماه در سمنان
امروز دوشنبه، بیست و چهارم آبان ماه، نهم ربیع الثانی و پانزدهم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir