اوقات شرعی هفتم خرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی هفتم خرداد ماه در سمنان
امروز شنبه ششم خرداد ماه، بیست و ششم شوال، بیست و هشتم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir