روایت تهیه کننده فیلم ضد از فایل صوتی رجوی در خصوص شهید بهشتی

روایت تهیه کننده فیلم ضد از فایل صوتی رجوی در خصوص شهید بهشتی
محمدرضا شفیعی، تهیه کننده فیلم ضد گفت: صوتی از مسعود رجوی بعد از تخلیه پادگان اشرف منتشر شده که در آن اعتراف می‌کند ما با آخوندی که اتو کشیده است و زبان انگلیسی و فرانسه می‌داند مشکل داریم.
منبع خبر : mehrnews.com