تفاهم نامه همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در تولید برق

تفاهم نامه همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در تولید برق
گام‌های عملی برای توسعه همکاری‌های مشترک، با سیاست اولویت بخشی به همسایگان، این بار در حوزه فعالیتی وزارت نیرو
منبع خبر : iribnews.ir