چگونه سهام استقلال و پرسپولیس را بخریم؟

چگونه سهام استقلال و پرسپولیس را بخریم؟
فردا یکشنبه؛ سرانجام استقلال و پرسپولیس بورسی می‌شوند.
منبع خبر : iribnews.ir