دیدار معاون اول رئیس جمهور با نخست وزیر جمهوری آذربایجان

دیدار معاون اول رئیس جمهور با نخست وزیر جمهوری آذربایجان
معاون اول رئیس جمهور دردیدار با نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت:سند همکاری سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان نقش موثری در گسترش روابط فیمابین دارد.
منبع خبر : iribnews.ir