تصویب قانون جرم انگاری روابط با رژیم صهیونیستی در مجلس عراق

تصویب قانون جرم انگاری روابط با رژیم صهیونیستی در مجلس عراق
پارلمان عراق با اکثریت آراء قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رزیم اشغالگر صهیونیستی به تصویب رساند.
منبع خبر : iribnews.ir