مجموع بستری‌های کرونایی زنجان ۳ نفر

مجموع بستری‌های کرونایی زنجان ۳ نفر
تنها ۳ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های زنجان بستری است
منبع خبر : iribnews.ir