تولید علوفه گلخانه‌ای در یزد

تولید علوفه گلخانه‌ای در یزد
پژوهشگران یزدی برای مقابله با چالش کم آبی و کمبود نهاده‌های دامی، نخستین بار در کشور طرح تحقیقاتی تولید علوفه در فضای گلخانه‌ای را با موفقیت اجرا کردند.
منبع خبر : iribnews.ir