تکذیب افزایش قیمت بنزین از سوی وزیر نفت

تکذیب افزایش قیمت بنزین از سوی وزیر نفت
جواد اوجی وزیر نفت گفت: دولت هیچگونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و همچنین تا پایان امسال برنامه داریم بیش از ۲۰۰ هزار خودرو عمومی و وانت‌بار را دوگانه‌سوز کنیم.
منبع خبر : mehrnews.com