هیمنه استکبار جهانی رو به افول است

هیمنه استکبار جهانی رو به افول است
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش گفت: انقلاب اسلامی، یک نگرش جدیدی را در منطقه به وجود آورد که باعث به خطر افتادن منافع استکبار جهانی و افول و انزوای دشمن در منطقه شد.
منبع خبر : iribnews.ir