ارائه وکالتنامه رسمی بلاعزل برای اثبات بیع کافی نیست

ارائه وکالتنامه رسمی بلاعزل برای اثبات بیع کافی نیست
اکثریت قضات در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف وکالتنامه رسمی بلاعزل را که در یک پرونده اصراری حقوقی، مستندِ خواهان برای اثبات بیع قرار گرفته بود، دلیل وقوع بیع ندانستند.
منبع خبر : iribnews.ir