اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری جامعه عشایری

اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری جامعه عشایری


رئیس سازمان امور عشایری: تامین نقدینگی، مهمترین مشکل جامعه عشایر ...

رئیس سازمان امور عشایری: تامین نقدینگی، مهمترین مشکل جامعه عشایر ...

اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه برای تامین آب شرب ...

اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه برای تامین آب شرب ...
رئیس سازمان امور عشایری: تامین نقدینگی، مهمترین مشکل جامعه عشایر ...

موضع وزیر کار درباره قراردادهای سفید امضا - ایسنا

موضع وزیر کار درباره قراردادهای سفید امضا - ایسنا
www.irna.ir › news › رئیس-سازمان-امور-عشایری-تامی...

اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستاییان - خبرگزاری مهر

اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستاییان - خبرگزاری مهر
وی همچنین از اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات کمبهره و یارانهدار برای پرداخت به جامعه عشایری استان اردبیل خبر داد و اضافه کرد: پرداخت ...

پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در دستور کار

پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در دستور کار
تومان

۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال روستاییان و عشایر ...

۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال روستاییان و عشایر ...
تومان

محرومیت زدایی از جامعه روستایی و عشایری - روستا نیوز

محرومیت زدایی از جامعه روستایی و عشایری - روستا نیوز
اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه برای تامین آب شرب ...

اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای آموزش زنان روستایی و عشایری در ...

اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای آموزش زنان روستایی و عشایری در ...
www.ilna.ir › بخش-اقتصادی-4 › 975213-اختصاص-می...

اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ایجاد ...

اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ایجاد ...
رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین گفت: جامعه عشایری ده هزار شهید در دفاع مقدس ... ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به عشایر پرداخت کرده ایم.
منبع خبر : yjc.news