افزایش ۴۷ درصدی خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان چهارمحال و بختیاری

افزایش ۴۷ درصدی خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان چهارمحال و بختیاری
امسال خرید مازاد بر نیاز کشاورزان در استان چهارمحال و بختیاری ۴۷ درصد افزایش داشته است.
منبع خبر : iribnews.ir