بازرسی ۴۰۰ مرکز عرضه فر آوده های خام دامی در سنندج

معاون سلامت دامپزشکی کردستان گفت: ۸ اکیپ بهداشتی از بازرسان ستادیاین ااره کل در یک اقدام ضربتی ۴۰۰ مرکز عرضه فر آوده های خام دامی را در سنندج مورد بازدید قرار دادند.
منبع خبر : yjc.news