پیروزی لولا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل بر اساس نظرسنجی

پیروزی لولا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل بر اساس نظرسنجی


پیروزی لولا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل بر اساس نظرسنجی - قطره

پیروزی لولا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل بر اساس نظرسنجی - قطره

انتخابات ریاست جمهوری برزیل/
منبع خبر : iribnews.ir