سخنگوی دولت: قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد

سخنگوی دولت: قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد
سخنگوی دولت با رد خبر افزایش قیمت بنزین، گفت: منظور امروز رئیس جمهور از گرفتن تصمیمات سخت اقتصادی، خصوصی سازی و مبارزه با رانت خواران بود نه افزایش قیمت بنزین یا دیگر حامل‌های انرژی.
منبع خبر : yjc.news