سخنگوی جدید سازمان سنجش آموزش کشور منصوب شد

سخنگوی جدید سازمان سنجش آموزش کشور منصوب شد
سخنگوی جدید سازمان سنجش آموزش کشور با حکم رئیس این سازمان منصوب شد.
منبع خبر : mehrnews.com