صادرات سیمانی‌ها امسال بهتر از پارسال

صادرات سیمانی‌ها امسال بهتر از پارسال
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: تقاضای صادراتی کلینکر افزایش داشته و به خاطر افزایش ثبات در سیاست‌های وزارت صمت، وضعیت صادرات امسال بهتر از مدت مشابه سال قبل است.
منبع خبر : iribnews.ir