مقابله پدافند سوریه با حمله رژیم صهیونیستی به طرطوس

مقابله پدافند سوریه با حمله رژیم صهیونیستی به طرطوس
سانا از مقابله پدافند هوایی ارتش سوریه با اهداف متخاصم در حریم هوایی استان طرطوس در غرب سوریه و سلسله جبال "القلمون" در نزدیک مرزهای لبنان خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir