بازدید میدانی استاندار یزد از روند ساخت طرح‌های نهضت ملی مسکن

بازدید میدانی استاندار یزد از روند ساخت طرح‌های نهضت ملی مسکن
استاندار یزد گفت:حدود ۱۰۸ هزار نفر متقاضی مسکن ملی دراستان یزد بودند که ۴۷ هزار نفر واجد شرایط شدند.
منبع خبر : yjc.news