افتتاح بیستمین نمایشگاه محیط زیست (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰)

افتتاح بیستمین نمایشگاه محیط زیست (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰)

بیستمین نمایشگاه محیط زیست با شعار محیط زیست، مردم، پایه هوشمند و فناورانه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه توانمندی شرکت‌های دانش بنیان در تولید فناوری های محیط زیستی معرفی می شوند ...

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰- ۰۹:۲۱بیستمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست افتتاح شد

بیستمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست افتتاح شد

بیستمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست افتتاح شد - ایراسین

بیستمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست افتتاح شد - ایراسین
بیستمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست افتتاح شد

بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست افتتاح شد - گسترش نیوز

بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست افتتاح شد - گسترش نیوز
www.tasnimnews.com › اجتماعی › محیط زیست

بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
سلاجقه از حضور مردم در نمایشگاه، بهویژه جوانان و نوجوانان و حضور گسترده شرکتهای دانشبنیان استقبال کرد. بیشتر بخوانید. خودروها و ...

راه اندازی مسیر پروازی کیش به دوحه (پیک بامدادی 1401/08/30) - قطره

راه اندازی مسیر پروازی کیش به دوحه (پیک بامدادی 1401/08/30) - قطره
(پیک

افتتاح بیستمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست - IQNA

افتتاح بیستمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست - IQNA
بامدادی

برگزاری 10 رویداد ملی محیط زیستی در بیستمین نمایشگاه بین ...

برگزاری 10 رویداد ملی محیط زیستی در بیستمین نمایشگاه بین ...
بیستمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست افتتاح شد - ایراسین

[XLS] https://news.shiraz.ir/modules/GetReportExcelFile....

[XLS] https://news.shiraz.ir/modules/GetReportExcelFile....
www.irasin.ir › news › بیستمین-نمایشگاه-بین-المل...

فناوری های نوین - ویستا

فناوری های نوین - ویستا
بیستمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان محیط زیست افتتاح شد. به گزارش خبرنگار ایراسین، علی سلاجقه معاون ...
منبع خبر : iribnews.ir