هندوانه ای که به برداشتش نمی ارزد

هندوانه ای که به برداشتش نمی ارزد
هندوانه یکی از محصولاتی است که محدود سازی سطح زیر کشت آن در دستور کار قرار دارد، با کاهش سطح زیر کشت هندوانه، زمین‌های مازاد به سمت تولید محصولات راهبردی مثل گندم و دانه های روغنی هدایت می‌شوند.
منبع خبر : iribnews.ir